Plná verze programu

#komunitní (10:10-13:00)

Eliška Portužáková – Komunitní centrum 

Mgr. Martina Wolna – Za(žij) knihovnu Třinec 

Tomáš Ocásek – Městská knihovna Bílovec a její komunitní práce 

Knihovny nejsou pouze o knihách. Komunitní spolupráce prospívá nejen knihovnám, ale duševnímu zdraví nejen knihovníkům. Přináší inspiraci všem stranám.

Ing. Daniela Divínová & Mgr. Kateřina Janošková – Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně jako inspirativní komunitní knihovna 

Komunitní knihovna se žije. Je těžké ji definovat nebo dát jednotný recept na to, jak by měla vypadat. Ke komunitní knihovně lze dojít mnoha směry, cestami, s různými průvodci a co je důležité: nikdy nejsme u cíle. Cesta je cíl. Na této cestě (spolu s dalšími) stále něco hledáme a nacházíme, v každé lokalitě a v každé knihovně to však může být něco jiného. Důležité je znát místo, ve kterém působíme, potřeby lidí, kteří zde žijí. Klíčem jsou znalosti, informace, komunikace, partnerství, empatie a pomoc bližnímu, síťování, propojování, sdílení, technická a prostorová podpora, vstřícnost zřizovatele. Máme radost z každého člověka, pro kterého se staneme v místě, kde žije, nezbytností z jakéhokoli důvodu.

#smart (14:00-17:00)
Moderuje doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

FEI VŠB-TUO – Koncept chytrých měst a chytrých budov 

Mgr. Pavlína Tassanyi – Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací – vize chytré knihovny 

Příspěvek shrnuje současný stav projektu stavby Černé kostky a harmonogram plánované realizace. Popisuje činnosti a úkoly týmu Moravskoslezské vědecké knihovny, jenž se zabývá přípravou podkladů a návrhů souvisejících se stavbou. Cílem je ukázat nesnadnou roli plánování technologií i služeb budoucnosti v dlouhodobém horizontu. Jako osvědčený přístup se ukazuje inspirace doma i v zahraničí a ochota vsadit na moderní technologie.

PhDr. Marcela Katuščáková, PhD. – LBD ako nová kompetencia informačných profesionálov?

Vedeckí pracovníci stále častejšie pociťujú problém informačného preťaženia a svoj výskum a tvorbu hypotéz budujú s pocitom istej miery neurčitosti. Nové technológie, spoluzodpovedné za generovanie stále väčšieho objemu vedeckých informácií, v sebe nesú potenciál na identifikáciu relevantných explicitných poznatkov a vzťahov medzi nimi. Navyše otvárajú nové možnosti ako oživiť a priniesť do praxe metódu LBD (Literature-based discovery) predstavenú koncom osemdesiatych rokov minulého storočia profesorom Don R. Swansonom, ktorý si všimol problém roztrúsených poznatkov v množstve vedeckých časopisov čakajúcich na zmysluplné prepojenie. Rozhodol sa rozšíriť možnosti informačného prieskumu, ktorému sa dlhé roky venoval, o objavovanie implicitných vzťahov v rámci fragmentov zaznamenaného poznania. Nové možnosti informačných technológií môžu významne zjednodušiť aplikáciu pomerne náročnej metódy LBD do každodennej praxe informačných pracovníkov, aj samotných výskumných pracovníkov. Najväčšia pozornosť je aktuálne venovaná vývoju systémov LBD pre oblasť biomedicíny, avšak možnosti implementácie princípov tejto metódy sa ukazujú byť omnoho širšie.  

PhDr. Pavel Farkas – Knihovna jako součást chytrých měst

Na chytrá města, fenomén posledních let, se dá nahlížet z mnoha různých úhlů – v příspěvku se nad nimi zamyslí absolvent UISK FF, kterého studium ovlivnilo především ve směru práce s informací ve veřejném prostoru. Zamyslíme se nad designem informace, wayfindingem, či hodnotami veřejných budov, potažmo knihoven, jako součásti moderních měst. Pro mnohé se může jednat o hodnoty nedůležité, minoritní, popřípadě zbytečné. Je nutné se vůbec zamýšlet nad symbolickými významy v městském prostředí? Má použitelnost či uživatelský prožitek místo i v architektuře knihoven? A jakou roli vůbec mají knihovny ve společnosti plnit?  

Mgr. Jan Kamenický – Smart Library – Chytrá knihovna Dánské technické univerzity DTU

Podobně jako chytré telefony a hodinky usnadňují život svým uživatelům, umožňují technologie jako chytrá světla, kamery či měřicí přístroje zlepšovat chod knihovny. Kdejaké parkoviště dnes informuje přijíždějícího zákazníka o tom, kolik je kde volných míst. Proč by něco podobného nezvládla knihovna? Na Dánské technické univerzitě DTU v Lyngby se rozhodli vybudovat chytrý kampus, jehož středobodem je tamější knihovna, která slouží jako pokusná laboratoř pro aplikaci a testování chytrých technologií. Ty vedou ke zlepšování studijního prostředí, kampus je díky nim chytřejší a zelenější, a ozkoušené technologie by měly být využity při výstavbě chytrých měst budoucnosti. Příspěvek představí způsoby využití chytrých technologií, s kterými v Knihovně DTU experimentují.


Středa 16. 02. 2022 (9:00-12:00)
#trendy (9:00-11:00)

Mgr. Tomáš Foltýn – Co je nového v Národní knihovně ČR? Představení činností realizovaných v roce 2021 a plány knihovny na rok 2022  

Vanda Fritschová – Kiosek – samoobslužná knihovna MKP

V příspěvku se seznámíte s přípravou a s prvními zkušenostmi z fungování samoobslužné knihovny – kiosku, který MKP zřídila a provozuje v Centru Černý Most. Základní výpůjční služby, výdej rezervací a platby přes platební terminál jsou k dispozici registrovaným čtenářům MKP sedm dní v týdnu od 9 do 21 hodin.

Ing. Josef Dzivák – Od čitateľskej gramotnosti ku komplexnej podpore celoživotného vzdelávania 

Ústřední knihovna VŠB-TUO – Vysokoškolské knihovny na podporu výzkumu a vývoje

Panelová diskuze (11:10-12:00) 

PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., Mgr. Tomáš Foltýn, prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD., dr hab. Grzegorz Nieć prof. UP, doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Prof. PhDr. Jiří Trávníček, MA