Program

Cílem konference je podívat se na problematiku digitalizace v prostředí veřejných knihoven z různých úhlů pohledu. Zajímat nás bude zejména digitální čtení, digitální knihovny a digitální služby, proto motto konference „Knihovny 3D“.

Jeden blok chceme věnovat architektuře knihoven v budoucnu. Jak ovlivní digitální služby prostředí veřejných knihoven? Budou potřeba volné výběry knih? Jaký prostor v knihovně budou potřebovat lidé, kteří jsou tzv. každodenně digitální? Jak by měl vypadat eProstor knihoven? Chceme propojit akademické pohledy s praxí a realitou v knihovnách.


Kompletní program s anotacemi jednotlivých příspěvků ke stažení.
(průběžně aktualizujeme)


Úterý 11. 02. 2020 (13:00-18:00)

Registrace účastníků (11:30-13:00)

Slavnostní zahájení konference (13:00)

Blok zahraniční sekce – panelová diskuze (13:30-16:00)

Moderuje Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
Panelisté: prof. Milan Konvit (Slovensko), prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., prof. Grzegorz Nieć (Polsko), Ing. Petr Očko, Ph.D., doc. Richard Papík, prof. Zdzisław Gębołyś


Středa 12. 02. 2020 (9:00-17:00)
Registrace účastníků (8:30-9:00)

Blok digitalizace a digitální služby (9:00-12:00)
Moderuje doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

 • Petr Očko – Digitální Česko: národní strategie a role knihoven
 • Milan Konvit – Digitální čtení v hybridním informačním prostoru
 • Aleš Brožek – Stav digitalizace knihovních fondů v České republice a její využití v rešeršní a badatelské činnosti
 • Juraj Grečnár – Augmentovaná realita jako forma digitalizace

Blok Role knihoven ve vzdělávání (14:00-17:00)
Moderuje doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

 • Vít Richter – Knihovny a vzdělávání: mezi realitou a zbožným přáním
 • Pavlína Tassanyi – Zapojení knihovníků do procesu vzdělávání studentů
 • Marek Timko – Knihovny a vzdělávání v době ekologické krize aneb Co jsme se od Grety Thunberg (ne)naučili?
 • Jiří Trávníček – Čtení elektronické a čtení tradiční

Diskuse, číše vína


Čtvrtek 13. 02. 2020 (9:00-13:30)

Blok architektura knihoven (9:00-13:00)
Moderuje Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.

 • Karel Hájek – Knihovny a architektura
 • Eva Špačková – Univerzitní knihovna jako prostor pro umění
 • Jan Kamenický – Architektura knihoven pro 21. století – příklady ze zahraničí
 • Olga Martinová, Naděžda Firsová – Prostor jako služba: První dekáda Národní technické knihovny v nové budově  
 • Roman Dub – Centrum vzdělávání Městské knihovny Písek
 • Zdzisław Gębołyś – Příspěvek Tomáše Procházky a jeho rodiny k rozvoji těšínského tisku – vznik, vývoj, rekonstrukce, digitalizace

Závěr konference (13:00-13:30)