Konference K21 online warm-up

Do poslední chvíle jsme doufali, že se s vámi potkáme tradičně, osobně v Opavě. Bohužel pandemii stále není konec, nechceme zbytečně riskovat, a proto jsme se rozhodli konferenci v plné parádě přesunout na rok 2023. Do diářů si tedy můžete zapsat termín 14.-15. 2. 2023.

Letošní konferenci jsme ale nezrušili!

V původním termínu jsme pro vás připravili online warm-up, jakousi rozcvičku na příští rok. Jde o zkrácenou verzi konference, na které se představí vybraní přednášející z původního programu.

Přihlašovat se můžete na webu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.

Konference proběhne přes platformu ZOOM, vysílat budeme také na YouTube knihovny.

Zveřejňujeme první verzi programu!

V programu naleznete jména přednášejících, kteří budou tvořit jádro našich tří programových bloků.

A na koho se můžete těšit? Vystoupí např. Tomáš Foltýn, Pavlína Tassanyi, Martina Wolna, Marcela Katuščáková nebo Jan Kamenický. Závěrečná panelová diskuze bude navazovat na debatu pro MELTINGPOT, která se natáčela v MSVK v říjnu.

Zatím jde o první verzi programu, postupně upřesníme časy přednášek i jejich anotace.


Přípravy na další ročník konference běží!

Intenzivně jsme začali pracovat na 15. ročníku konference. Již nyní si můžete zapsat datum 15.-16. 2. 2022, kdy se znovu setkáme v prostrorách Slezské univerzity v Opavě na Hauerové ulici (jsme optimisté a veříme v prezenční účast).

Hlavním organizátorem je pro tento ročník Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ve spolupráci s Ústavem bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a SKIP 10.
V případě dotazů či připomínek neváhejte kontaktovat event managerku Michaelu Mrázovou (mrazova@svkos.cz).


Prohlédněte si sborník z konference Kniha ve 21. století 2020!

Kniha ve 21. století (2020): Sborník z konference konané ve dnech 11.–13. 2. 2020 na
Slezské univerzitě v Opavě / Michaela Mrázová (ed.)
Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020

K dispozici je také reportáž České televize: Konference K21