Přeskočit na obsah

Mezinárodní workshop K21: v mezičase nabíráme dech!

Další ročník konference Kniha ve 21. století se bude konat v roce 2024. V loňském roce jsme vám nabídli virtuální rozcvičku, zkrácenou online podobu konference. Letos jsme pro vás v tradičním únorovém termínu připravili mezinárodní workshop s odborníky ze Slovenska a Polska, který obsáhne různá témata z našeho oboru.

Doc. Pavol Rankov bude mluvit o vědecké komunikaci. Jde o disciplínu se stoupajícím významem, jejímž úkolem je přenos, sdělování, výměna vědeckých informací, což zahrnuje také popularizaci vědy a vědeckých výsledků.

Oblastí vědeckého zájmu dr. Ludmily Hrdinákové je dětské čtenářství a psychologie čtení. Bude mluvit o potřebě dítěte bádat, tvořit, představovat si. Navíc se věnuje také věnuje rozdílu ve vnímání tištěného textu a obrázku v knize v porovnání s vnímáním pohádek skrze digitální média.

Profesor Grzegorz Nieć je známý polský knihovědec, polonista s vřelým vztahem k České republice. Zabývá se také polským knižním trhem. Ve svém příspěvku se zaměří na česko-polské vztahy v literatuře, co máme společné a v čem jsou naše literární světy odlišné. 

Workshopu, který se koná 15. 2. od 13:00, bude možné se letos zúčastnit osobně, v prostorách Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU (učebna 123/1 v přízemí), ale také ji budeme přenášet prostřednictvím MS Teams. Užijte si s námi workshop v rámci K21 tentokrát v hybridním formátu.

LINK PRO ONLINE PŘIPOJENÍhttps://bit.ly/mezinarodniworkshopK21


Kniha ve 21. století 2024: vybrané globální trendy v knihovnictví

Po důkladné analýze se vedení MSVK po dohodě se spolupořadateli rozhodlo, že přesune konferenci na termín 14.–15. 2. 2024. Organizátoři by se rádi věnovali tématům jako jsou komunitní, vzdělávací a kreativní centra; smart knihovny; trendy v knihovnictví.


Záznam z online konference 2022

Děkujeme všem přednášejícím, panelistům, moderátorům i sledujicím za účast na virtuálním setkání v rámci Mezinárodní knihovnické konference Kniha ve 21. století. Pokud jste přímý přenos nestihli, zde máme pro vás záznam:


Prohlédněte si sborník z konference Kniha ve 21. století 2020!

Kniha ve 21. století (2020): Sborník z konference konané ve dnech 11.–13. 2. 2020 na
Slezské univerzitě v Opavě / Michaela Mrázová (ed.)
Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020

K dispozici je také reportáž České televize: Konference K21