Zveřejňujeme první verzi programu!

V programu naleznete jména přednášejících, kteří budou tvořit jádro našich tří programových bloků.

A na koho se můžete těšit? Vystoupí např. Tomáš Foltýn, Pavlína Tassanyi, Martina Wolna, Marcela Katuščáková nebo Jan Kamenický. Závěrečná panelová diskuze bude navazovat na debatu pro MELTINGPOT, která se natáčela v MSVK v říjnu.

Zatím jde o první verzi programu, postupně upřesníme časy přednášek i jejich anotace.


Přípravy na další ročník konference běží!

Intenzivně jsme začali pracovat na 15. ročníku konference. Již nyní si můžete zapsat datum 15.-16. 2. 2022, kdy se znovu setkáme v prostrorách Slezské univerzity v Opavě na Hauerové ulici (jsme optimisté a veříme v prezenční účast).

Hlavním organizátorem je pro tento ročník Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě ve spolupráci s Ústavem bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a SKIP 10.
V případě dotazů či připomínek neváhejte kontaktovat event managerku Michaelu Mrázovou (mrazova@svkos.cz).


Prohlédněte si sborník z konference Kniha ve 21. století 2020!

Kniha ve 21. století (2020): Sborník z konference konané ve dnech 11.–13. 2. 2020 na
Slezské univerzitě v Opavě / Michaela Mrázová (ed.)
Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020

K dispozici je také reportáž České televize: Konference K21