Kniha ve 21. století 2024: vybrané globální trendy v knihovnictví

Po důkladné analýze se vedení MSVK po dohodě se spolupořadateli rozhodlo, že přesune konferenci na termín 14.–15. 2. 2024. Organizátoři by se rádi věnovali tématům jako jsou komunitní, vzdělávací a kreativní centra; smart knihovny; trendy v knihovnictví.

Záznam z online konference 2022

Děkujeme všem přednášejícím, panelistům, moderátorům i sledujicím za účast na virtuálním setkání v rámci Mezinárodní knihovnické konference Kniha ve 21. století. Pokud jste přímý přenos nestihli, zde máme pro vás záznam:


Prohlédněte si sborník z konference Kniha ve 21. století 2020!

Kniha ve 21. století (2020): Sborník z konference konané ve dnech 11.–13. 2. 2020 na
Slezské univerzitě v Opavě / Michaela Mrázová (ed.)
Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2020

K dispozici je také reportáž České televize: Konference K21