Kontakt

Konference se koná na adrese
Hauerova 728/4, Předměstí, 746 01 Opava (viz mapa)


Koordinátor konference:
Mgr. Michaela Mrázová
michaela.mrazova@msvk.cz
+420 723 636 835

Odborný garant konference:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Vědecká rada konference:
prof. PhDr.  Dušan Katuščák,  PhD.
dr hab. prof. UP Grzegorz Nieć
red. prof. dr. Alenka Šauperl

Organizační výbor konference:
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
PhDr. Libuše Foberová, PhD.
Mgr. Michaela Mrázová
Mgr. Kamila Plisková