Kontakt

! POZOR – změna místa konání oproti minulým ročníkům

Konference se koná na adrese
Hauerova 728/4, Předměstí, 746 01 Opava (viz mapa)


Odborný garant konference:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
richard.papik@fpf.slu.cz

Koordinátor konference:
Mgr. Michaela Mrázová
mrazova@svkos.cz
+420 723 636 835

Organizační výbor konference:
Mgr. Zuzana Bornová
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
PhDr. Libuše Foberová, PhD.
Mgr. Michaela Mrázová
Mgr. Eliška Neuwirthová
PhDr. Marie Šedá
Mgr. Pavlína Tassanyi