Přeskočit na obsah

Kontakt

Koordinátor konference:
Mgr. Michaela Mrázová
michaela.mrazova@msvk.cz
+420 723 636 835

Odborný garant konference:
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Organizační výbor konference:
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D.
PhDr. Libuše Foberová, PhD.
prof. PhDr.  Dušan Katuščák,  PhD.
Mgr. Michaela Mrázová
Mgr. Kamila Plisková